IT Project Professional (ITPP)

Sertifisering for gjennomføring av smidige IT-utviklingsprosjekter

ITPP-sertifiseringen fokuserer på styrkene ved smidig gjennomføringsmetodikk samtidig som beste praksis for prosjektstyring ivaretas. De som sertifiseres som IT Project Professional vil få en bedre forståelse for hvordan IT-prosjekter bør planlegges, ledes og gjennomføres, og hvordan smidige prinsipper anvendes til det beste både for forretning-, bruker- og leverandørinteresser i prosjektet.

For å sertifisere ledere av IT-utviklingsprosjekter, er det derfor etablert et faglig konsept med utgangspunkt i smidig utviklingsmetodikk som kombineres med anerkjente prosjektledelsesmetodikker, her med basis i PRINCE2®. Disse tilnærmingene kompletterer hverandre og representerer en prosjektfaglig helhet som er vel egnet for IT-utviklingsprosjekter.

Hvorfor ITPP?

Fordeler for prosjektledere, prosjekteiere, produkteiere, testledere:

  • Gir deg et godt grunnlag for nyttig anvendelse av prosjektfaget i IT-utviklingsprosjekter.
  • Gir deg god kjennskap til smidig prosjektstyring, prinsipper, begreper og metoder.
  • Du får en god forståelse av hva som er typiske suksessfaktorer og fallgruver i smidige IT-utviklingsprosjekter, også om de har et kontraktsregulert kunde-/leverandørforhold.

Fordeler for virksomheter og organisasjoner:

  • Oppnå større forutsigbarhet i prosjekter.
  • Unngå avviksprosjekter, lever på tid og til avtalt kvalitet og kostnad ved hjelp av beste praksis for prosjektledelse.
  • Gi medarbeidere anerkjente verktøy som gjør dem trygge i prosjektrollen.
  • Oppnå økt lønnsomhet, lavere risiko, og ikke minst, mer fornøyde kunder.

Video fra frokostseminar om ITPP

Er det flere i din bedrift som ønsker å sertifisere seg?

Vi utarbeider gjerne et tilpasset opplegg for større grupper, prosjekter eller bedrifter.

Ta kontakt med:

henning.baekken@metier.no
mobil; 97030030

jorgen.petersen@promis.no
mobil; 92013636

ITPP Sertifisering

ITPP-sertifiseringen fokuserer på styrkene ved smidig gjennomføringsmetodikk samtidig som beste praksis for prosjektstyring ivaretas. De som sertifiseres som IT Project Professional vil få en bedre forståelse for hvordan IT-prosjekter bør planlegges, ledes og gjennomføres, og hvordan smidige prinsipper anvendes til det beste både for forretning-, bruker- og leverandørinteresser i prosjektet.

Les hvorfor kundene og medarbeiderne i Metier og PROMIS sertifiserer seg:

TPP sertifiseringen vil bistå organisasjoner med å omsette prinsippene til praktisk handling

Forståelsen av hvordan prinsippene for god prosjektstyring skal kombineres med smidig er i ferd med å modnes nasjonalt og internasjonalt, og praktiseres allerede flere steder med stor suksess. Sertifisering i ITPP vil dokumentere at kandidaten har tilegnet seg den grunnleggende forståelsen, og kan bistå organisasjoner med å omsette prinsippene til praktisk handling.

Kjetil Strand

Prosjektleder, PROMIS

Karakter 6!

Workshoppen var nyttig og faglig interessant. Innhold står til 6!!! Kjetil og Jørgen gjorde en glimrende presentasjon. Fagstoffet fra Simulasenteret var nyttig og ga mye å tenke over. Denne gangen har dere virkelig truffet blink!

Svein Hauge

Avdelingsdirektør Prosjekt og Kvalitet, Statens Vegvesen

ITPP sertifiseringen gir deg det du trenger for å lykkes med IT-utviklingsprosjekter!

Analyser viser at det er en tett sammenheng mellom sertifiserte prosjektressurser og vellykkede prosjekter. Denne sertifiseringen gir deg det du og virksomheten trenger for å lykkes med IT-utviklingsprosjekter.

Halvard S. Kilde

CEO, Metier