IT Project Professional - versjon 2.0
- sertifiseringen som gir deg det du trenger for å lykkes med IT-utviklingsprosjekter

IT Project Professional ble lansert høsten 2012 og siden da har mer enn 600 personer har sertifisert seg i beste praksis for IT-utviklingsprosjekter. Høsten 2020 lanseres en ny versjon av sertifiseringen.

Det nye sertifiseringsløpet består av den anerkjente smidige sertifiseringen PRINCE2 Agile® og bygger videre på med to dagers workshop som gir deg oppdatert beste praksis på gjennomføring av smidige IT-utviklingprosjekter.

PRINCE2 Agile® Foundation

PRINCE2 Agile Foundation gir en god basis for prosjektarbeid og -ledelse med PRINCE2 i kombinasjon med smidige metoder. Sertifiseringen egner seg for deg som jobber i smidige prosjekter og som ønsker forståelse for hvordan PRINCE2 bør kombineres med smidige rammeverk som Scrum, Kanban, Lean Start-up og Cynefin.

Ditt utbytte som kursdeltaker

 • Du lærer de mest utbredte smidige metodene som Scrum, Kanban og Lean Startup, og hvordan du bruker dem i dine prosjekter
 • Du får verktøy som gjør prosjektene dine mer effektive samtidig som du beholder oversikt og kontroll
 • Du blir sertifisert PRINCE2 Agile® Foundation - en anerkjent sertifisering i smidig prosjektledelse

Utbytte for virksomheten du jobber i

 • Mulighet for å jobbe smidig innen en velkjent PRINCE2-ramme
 • Kunnskap, forståelse og et felles prosjektspråk for smidig prosjektledelse
 • En modell for prosjektgjennomføring som leverer verdi raskt og kontinuerlig

Eksamen i PRINCE2 Agile Foundation

PRINCE2 Agile Foundation avsluttes med en eksamen som består av 50 multiple choice-spørsmål. 55 prosent må være riktig for at du skal bestå. Varigheten på eksamen er 75 minutter.

Gjennomføring

PRINCE2 Agile Foundation kan gjennomføres som egenstudie med e-læring eller som 3 dagers klasseromskurs.

ITPP workshop - dag 1

ITPP workshop dag 1 tar deg gjennom følgende temaer:

 • Introduksjon og smidige prinsipper
 • Smidig gjennomføring
 • Smidig organisering og kultur
 • Smidige modeller, metoder og teknikker
 • Erfaringscase og trinnvis implementering
ITPP Workshop - dag 2

ITPP workshop dag 2 tar deg gjennom følgende temaer:

 • IT sourcingstrategier
 • Anskaffelsesstrategier
 • IT-kontrakter og kontraktsmekanismer
 • Etablering av fleksible kontrakter
 • Gevinst- og leveranseplanlegging​
 • Estimering av kost og nytte
 • Prioritering
 • Gevinst- og leveranserealisering
ITPP Eksamen

Som avslutning vil du gå opp til en sertifiseringseksamen:

 • Informasjon om eksamen sendes ca en uke før eksamensdatoen
 • Eksamen består av 100 multiple choice-spørsmål og gjennomføres på 1,5 timer
 • Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen
 • Eksamen er nettbasert, og kan gjennomføres på selvvalgt sted med egen pc

Etter endt sertifiseringsløp vil du:

 • Bli sertifisert som IT Project Professional
 • Ha et godt grunnlag for nyttig anvendelse av prosjektfaget i større IT-utviklingsprosjekter.
 • Ha god kjennskap til smidig prosjektstyring, prinsipper, begreper og metoder.
 • Ha en god forståelse av hva som er typiske suksesskriterier og fallgruver i smidige IT-utviklingsprosjekter, også om de har et kontraktsregulert kunde-/leverandørforhold.

Kurskalender og alternativer

ITPP med PRINCE2 Agile Foundation i klasserom

 • PRINCE2 Agile Foundation (3 dager klasserom)
 • PRINCE2 Agile Foundation eksamen
 • ITPP Workshop 1: 15 oktober 2020
 • ITPP Workshop 2: 16. oktober 2020
 • Eksamen i ITPP: etter 16. oktober 2020

ITPP med PRINCE2 Agile Foundation som e-læring

 • PRINCE2 Agile Foundation (selvstudie, e-læring)
 • PRINCE2 Agile Foundation eksamen
 • ITPP Workshop 1: 15 oktober 2020
 • ITPP Workshop 2: 16. oktober 2020
 • Eksamen i ITPP: etter 16. oktober 2020

ITPP uten PRINCE2 Agile Foundation
For deg som allerede er sertifisert i PRINCE2 Agile Foundation

 • ITPP Workshop 1: 15 oktober 2020
 • ITPP Workshop 2: 16. oktober 2020
 • Eksamen i ITPP: etter 16. oktober 2020