Sertifiseringsløp med e-læring og workshop

Sertifiseringsløpet består av egenstudie ved hjelp av e-læring og workshop med avsluttende eksamen. E-læringskursene tilbys på både norsk og engelsk.

Ønsker du å gjennomføre sertifiseringen med kun e-læring og selvstudie i stedet for klasseromssamlinger? Klikk her

 

 

Klikk på modulene under for å lese mer

PRINCE2 Foundation

PRINCE2® Foundation gjennomføres som e-læring med eksamen. E-læringskurset er delt inn i 15 leksjoner hvorav hver leksjon tar ca 1 time. Du vil også få tilsendt PRINCE2®-manualen "Vellykket prosjektstyring med PRINCE2®".

PRINCE2® Foundation gir deg:

 • En grundig gjennomgang av PRINCE2® som metode
 • Gode eksempler, sjekklister, fallgruver, praktiske caseoppgaver og tester som støtter effektiv læring og forståelse
 • En samlet oversikt over PRINCE2®s temaer, prosesser og aktiviteter
 • Full fleksibilitet til å studere når og hvor du vil

Eksamen er av typen multiple choice og har en varighet på én time. Den som nettbasert hjemmeeksamen.

Etter endt eksamen vil du:

 • Ha god forståelse for PRINCE2® og metodens prinsipper.
 • Forstå sammenhengen mellom metodens prosesser og temaer.
 • Ha forståelse for hvordan metoden anvendes i praksis.
Smidig prosjektstyring - del 1 (e-læring)

Ved påmelding vil du få tilgang til del 1 av e-læringskurset smidig prosjektstyring. E-læringskurset består av 11 leksjoner hvorav hver leksjon tar ca 1 time.

Innhold:

 • Motivasjon for smidig
 • Den smidige gjennomføringsmodellen
 • Scrum - grunnleggende begreper og roller
 • Teamorganisering
 • Mål og lønnsomhetsanalyse
 • Behovsfasen
 • Analyse, design og utvikling
 • Vedlikehold av produktkøen
 • Kvalitetsstyring
 • Teststrategi og testplanlegging
 • Kommunikasjon
Workshop i smidig prosjektstyring med PRINCE2

Etter å ha fullført PRINCE2 Foundation og del 1 av e-læringskurset i smidig prosjektstyring vil du delta på en dags workshop om sentrale emner i smidig prosjektstyring og forholdet mellom PRINCE2 og smidig. Workshopen fokuserer på følgende emner:

Motivasjon for smidig

 • Motivasjonen for smidig utvikling
 • Egenskaper som definerer smidig
 • Smidig fra et kundeperspektiv
 • Sammensetningen av PRINCE2 og smidig
 • Smidige roller, artifakter og seremonier

Produkter og gevinster

 • Hvordan lage en god produktnedbrytningsstruktur
 • Epos og brukerhistorier
 • Sammenhengen mellom lønnsomhetsanalyse, effektmål og prioritering
 • Hvordan sikre kontinuerlig prioritering

Smidig organisering

 • Behovet for organisering og ressursbruk for kunden i et smidig prosjekt
 • Produkteierrollen
 • Hvordan få til selvorganisering
 • Den nye smidige prosjektlederrollen

Leveranseplanlegging og flyt

 • Gjennomføringsmodellen for et smidig prosjekt
 • Arkitekturens plass i smidig
 • Rullerende planlegging
 • Viktigheten av flyt

Kontrollpunktet, fremdrift og læring

 • Betydningen av kontrollpunkt og godkjenning underveis
 • Akseptansedrevet utvikling
 • Test i det smidige prosjektet
 • Oppfølging av iterasjoner ved bruk av inntjent verdi
 • Kontinuerlig læring og forbedring i prosjektet

For hvert emne blir det lagt opp til diskusjoner, erfaringsutveksling og små caseoppgaver, såkalte bikuber, der du skal anvende stoffet på konkrete problemstillinger.

Smidig prosjektstyring - del 2 (e-læring)

Etter endt workshop vil du få tilgang til del 2 av e-læringskurset smidig prosjektstyring. Dette består av 10 leksjoner hvorav hver leksjon tar ca 1 time.

Innhold

 • Kontrakter: Målpris og risikodeling
 • Estimering
 • Estimering av nytte del 1
 • Estimering av nytte del 2
 • Kostnads- og nytteoppfølgning
 • Endringer og planrevisjon
 • Usikkerhetsstyring
 • Leveranseplanlegging og styring
 • Systeminnføring og forvaltning
 • Gevinstrealisering
Workshop i estimering og nytteestimering, gevinstrealisering og smidige kontrakter

Etter at du har deltatt på første workshop og fullført del 2 av e-læringskurset i smidig prosjektstyring, vil du delta på en dags workshop i smidige kontrakter med Promis og forskningsresultater knyttet til estimering. Workshopen vil dekke følgende emner:

Nyttestyring

 • Estimering av kost
 • Estimering av nytte
 • Styring etter nytte/kost
 • Tidslinje
 • Usikkerhet
 • Gevinstrealisering

Smidig kontrahering

 • Motivasjon for bruk av kontrakter i smidig prosjekt
 • Hvordan bruke kontrakter for å styre et smidig prosjekt
 • Bruk av kapasitetsavtaler
 • Risiko og prismodeller - målpris

Hvert emne blir ledsaget av øvelser, blant annet får du prøve et verktøy for nytteestimering.

ITPP Eksamen

Som avslutning vil du gå opp til en sertifiseringseksamen:

 • Informasjon om eksamen sendes ca en uke før eksamensdatoen
 • Eksamen består av 100 multiple choice-spørsmål og gjennomføres på 1,5 timer
 • Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen
 • Eksamen er nettbasert, og kan gjennomføres på selvvalgt sted med egen pc

Etter endt sertifiseringsløp vil du:

 • Bli sertifisert som IT Project Professional
 • Ha et godt grunnlag for nyttig anvendelse av prosjektfaget i større IT-utviklingsprosjekter.
 • Ha god kjennskap til smidig prosjektstyring, prinsipper, begreper og metoder.
 • Ha en god forståelse av hva som er typiske suksesskriterier og fallgruver i smidige IT-utviklingsprosjekter, også om de har et kontraktsregulert kunde-/leverandørforhold.

Kalender

Sertifiseringsløp - vår 2020:

 • Oppstart PRINCE2 Foundation (e-læring) - løpende oppstart
 • PRINCE2 Foundation eksamen
 • Oppstart Smidig prosjektstyring (e-læring del 1), løpende oppstart, og skal være ferdig før første workshop
 • Workshop i smidig prosjektstyring - dato til høsten kommer
 • Oppstart Smidig prosjektstyring (e-læring del 2), skal være ferdig før andre workshop
 • Workshop om smidige kontrakter og gjennomgang av forskningsresultater, dato til høsten kommer
 • ITPP-eksamen

Bestill

IT Project Professional krever PRINCE2 Foundation sertifisering. Hvis du allerede er sertifisert i PRINCE2 Foundation kan du bestille uten PRINCE2.

 • Pris for ITPP inkl PRINCE2: 28 000,-
 • Pris for ITPP uten PRINCE2: 22 000,-

Akkrediteringer