Sertifiseringsløp med e-læring og selvstudie

Sertifiseringsløpet består av egenstudie ved hjelp av e-læring og selvstudie med avsluttende eksamen. E-læringskursene tilbys på både norsk og engelsk.

Ønsker du å gjennomføre sertifiseringen med klasseromssamlinger i stedet for selvstudie? Klikk her

 

 

Klikk på modulene under for å lese mer

PRINCE2 Foundation

PRINCE2® Foundation gjennomføres som e-læring med eksamen. E-læringskurset er delt inn i 15 leksjoner hvorav hver leksjon tar ca 1 time. Du vil få tilgang til Metiers læringsportal myMetier og kan aksessere kurset på enhver maskin med Internet Explorer eller Firefox. Du vil også få tilsendt PRINCE2®-manualen "Vellykket prosjektstyring med PRINCE2®".

PRINCE2® Foundation gir deg:

 • En grundig gjennomgang av PRINCE2® som metode
 • Gode eksempler, sjekklister, fallgruver, praktiske caseoppgaver og tester som støtter effektiv læring og forståelse
 • En samlet oversikt over PRINCE2®s temaer, prosesser og aktiviteter
 • Full fleksibilitet til å studere når og hvor du vil

Eksamen er av typen multiple choice og har en varighet på én time. Den gjennomføres ved vårt sertifiseringssenter i Hoffsveien 70B på Smestad i Oslo.

Etter endt eksamen vil du:

 • Ha god forståelse for PRINCE2® og metodens prinsipper.
 • Forstå sammenhengen mellom metodens prosesser og temaer.
 • Ha forståelse for hvordan metoden anvendes i praksis.
Smidig prosjektstyring (e-læring og selvstudie)

Etter fullføring av PRINCE2 Foundation, eller i parallell, går du gjennom et e-læringskurs på 11 lekrsjoner samt et selvstudie bestående av papers og presentasjoner om smidig prosjektledelse og sammenhengen mellom PRINCE2 og smidig. Selvstudiet dekker følgende områder.

Motivasjon for smidig

 • Motivasjonen for smidig utvikling
 • Egenskaper som definerer smidig
 • Smidig fra et kundeperspektiv
 • Sammensetningen av PRINCE2 og smidig
 • Smidige roller, artifakter og seremonier

Produkter og gevinster

 • Hvordan lage en god produktnedbrytningsstruktur
 • Epos og brukerhistorier
 • Sammenhengen mellom lønnsomhetsanalyse, effektmål og prioritering
 • Hvordan sikre kontinuerlig prioritering

Smidig organisering

 • Behovet for organisering og ressursbruk for kunden i et smidig prosjekt
 • Produkteierrollen
 • Hvordan få til selvorganisering
 • Den nye smidige prosjektlederrollen

Leveranseplanlegging og flyt

 • Gjennomføringsmodellen for et smidig prosjekt
 • Arkitekturens plass i smidig
 • Rullerende planlegging
 • Viktigheten av flyt

Kontrollpunktet, fremdrift og læring

 • Betydningen av kontrollpunkt og godkjenning underveis
 • Akseptansedrevet utvikling
 • Test i det smidige prosjektet
 • Oppfølging av iterasjoner ved bruk av inntjent verdi
 • Kontinuerlig læring og forbedring i prosjektet
Estimering og nytteestimering, gevinstrealisering og smidige kontrakter (E-læring og selvstudie)

Etter å ha fullført del én av selvstudiet fortsetter du med neste sett av e-læringsleksjoner samt papers og presentasjoner om smidige kontrakter og estimering. Begge temaene er svært nybrytende og basert på nye forskningsresultater. Del to av selvstudiet dekker følgende teamer.

Nyttestyring

 • Estimering av kost
 • Estimering av nytte
 • Styring etter nytte/kost
 • Tidslinje
 • Usikkerhet
 • Gevinstrealisering

Smidig kontrahering

 • Motivasjon for bruk av kontrakter i smidig prosjekt
 • Hvordan bruke kontrakter for å styre et smidig prosjekt
 • Bruk av kapasitetsavtaler
 • Risiko og prismodeller - målpris
ITPP Eksamen

Som avslutning vil du gå opp til en sertifiseringseksamen:

 • Informasjon om eksamen sendes ca en uke før eksamensdatoen
 • Eksamen består av 100 multiple choice-spørsmål og gjennomføres på 1,5 timer
 • Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen
 • Eksamen er nettbasert, og kan gjennomføres på selvvalgt sted med egen pc

Etter endt sertifiseringsløp vil du:

 • Bli sertifisert som IT Project Professional
 • Ha et godt grunnlag for nyttig anvendelse av prosjektfaget i større IT-utviklingsprosjekter.
 • Ha god kjennskap til smidig prosjektstyring, prinsipper, begreper og metoder.
 • Ha en god forståelse av hva som er typiske suksesskriterier og fallgruver i smidige IT-utviklingsprosjekter, også om de har et kontraktsregulert kunde-/leverandørforhold.

Bestill

IT Project Professional krever PRINCE2 Foundation sertifisering. Hvis du allerede er PRINCE2 Foundation sertifisert kan du bestille uten PRINCE2.

* ITPP er en felles satsning mellom Metier OEC og Promis, hvor du blir registrert som kunde hos begge selskaper. Du finner Metier OECs personvernerklæring her og Promis personvernerklæring her.

Akkrediteringer

Vil du vite mer om ITPP-sertifiseringen?