Sertifiseringsløp med e-læring og selvstudie

Sertifiseringsløpet består av egenstudie ved hjelp av e-læring og selvstudie med avsluttende eksamen. E-læringskursene tilbys på både norsk og engelsk.

Ønsker du å gjennomføre sertifiseringen med klasseromssamlinger i stedet for selvstudie? Klikk her

 

 

Klikk på modulene under for å lese mer

PRINCE2 Foundation

PRINCE2® Foundation gjennomføres som e-læring med eksamen. E-læringskurset er delt inn i 15 leksjoner hvorav hver leksjon tar ca 1 time. Du vil få tilgang til Metiers læringsportal myMetier og kan aksessere kurset på enhver maskin med Internet Explorer eller Firefox. Du vil også få tilsendt PRINCE2®-manualen "Vellykket prosjektstyring med PRINCE2®".

PRINCE2® Foundation gir deg:

 • En grundig gjennomgang av PRINCE2® som metode
 • Gode eksempler, sjekklister, fallgruver, praktiske caseoppgaver og tester som støtter effektiv læring og forståelse
 • En samlet oversikt over PRINCE2®s temaer, prosesser og aktiviteter
 • Full fleksibilitet til å studere når og hvor du vil

Eksamen er av typen multiple choice og har en varighet på én time. Den gjennomføres ved vårt sertifiseringssenter i Hoffsveien 70B på Smestad i Oslo.

Etter endt eksamen vil du:

 • Ha god forståelse for PRINCE2® og metodens prinsipper.
 • Forstå sammenhengen mellom metodens prosesser og temaer.
 • Ha forståelse for hvordan metoden anvendes i praksis.
Smidig prosjektstyring (e-læring og selvstudie)

Etter fullføring av PRINCE2 Foundation, eller i parallell, går du gjennom et e-læringskurs på 11 lekrsjoner samt et selvstudie bestående av papers og presentasjoner om smidig prosjektledelse og sammenhengen mellom PRINCE2 og smidig. Selvstudiet dekker følgende områder.

Motivasjon for smidig

 • Motivasjonen for smidig utvikling
 • Egenskaper som definerer smidig
 • Smidig fra et kundeperspektiv
 • Sammensetningen av PRINCE2 og smidig
 • Smidige roller, artifakter og seremonier

Produkter og gevinster

 • Hvordan lage en god produktnedbrytningsstruktur
 • Epos og brukerhistorier
 • Sammenhengen mellom lønnsomhetsanalyse, effektmål og prioritering
 • Hvordan sikre kontinuerlig prioritering

Smidig organisering

 • Behovet for organisering og ressursbruk for kunden i et smidig prosjekt
 • Produkteierrollen
 • Hvordan få til selvorganisering
 • Den nye smidige prosjektlederrollen

Leveranseplanlegging og flyt

 • Gjennomføringsmodellen for et smidig prosjekt
 • Arkitekturens plass i smidig
 • Rullerende planlegging
 • Viktigheten av flyt

Kontrollpunktet, fremdrift og læring

 • Betydningen av kontrollpunkt og godkjenning underveis
 • Akseptansedrevet utvikling
 • Test i det smidige prosjektet
 • Oppfølging av iterasjoner ved bruk av inntjent verdi
 • Kontinuerlig læring og forbedring i prosjektet
Estimering og nytteestimering, gevinstrealisering og smidige kontrakter (E-læring og selvstudie)

Etter å ha fullført del én av selvstudiet fortsetter du med neste sett av e-læringsleksjoner samt papers og presentasjoner om smidige kontrakter og estimering. Begge temaene er svært nybrytende og basert på nye forskningsresultater. Del to av selvstudiet dekker følgende teamer.

Nyttestyring

 • Estimering av kost
 • Estimering av nytte
 • Styring etter nytte/kost
 • Tidslinje
 • Usikkerhet
 • Gevinstrealisering

Smidig kontrahering

 • Motivasjon for bruk av kontrakter i smidig prosjekt
 • Hvordan bruke kontrakter for å styre et smidig prosjekt
 • Bruk av kapasitetsavtaler
 • Risiko og prismodeller - målpris
ITPP Eksamen

Som avslutning vil du gå opp til en sertifiseringseksamen:

 • Informasjon om eksamen sendes ca en uke før eksamensdatoen
 • Eksamen består av 100 multiple choice-spørsmål og gjennomføres på 1,5 timer
 • Ingen hjelpemidler er tillatt under eksamen
 • Eksamen er nettbasert, og kan gjennomføres på selvvalgt sted med egen pc

Etter endt sertifiseringsløp vil du:

 • Bli sertifisert som IT Project Professional
 • Ha et godt grunnlag for nyttig anvendelse av prosjektfaget i større IT-utviklingsprosjekter.
 • Ha god kjennskap til smidig prosjektstyring, prinsipper, begreper og metoder.
 • Ha en god forståelse av hva som er typiske suksesskriterier og fallgruver i smidige IT-utviklingsprosjekter, også om de har et kontraktsregulert kunde-/leverandørforhold.

Bestill

IT Project Professional krever PRINCE2 Foundation sertifisering. Hvis du allerede er PRINCE2 Foundation sertifisert kan du bestille uten PRINCE2.

* ITPP er en felles satsning mellom Metier OEC og Promis, hvor du blir registrert som kunde hos begge selskaper. Du finner Metier OECs personvernerklæring her og Promis personvernerklæring her.

Akkrediteringer