IT Project Professional

Prosjektsertifiseringen som gir deg det du trenger for å lykkes med IT-prosjekter

IT Project Professional (ITPP)

IT Project Professional kombinerer prosjektmetodikken PRINCE2® sammen med smidige teknikker og beste praksis for kontraktshåndtering.

Som sertifisert IT Project Professional vil du få bedre forståelse for hvordan IT-prosjekter bør planlegges, ledes og gjennomføres, og hvordan smidige prinsipper anvendes til det beste både for forretning-, bruker- og leverandørinteresser i prosjektet.

ITPP Sertifisering

ITPP-sertifiseringen fokuserer på styrkene ved smidig gjennomføringsmetodikk samtidig som beste praksis for prosjektstyring ivaretas. De som sertifiseres som IT Project Professional vil få en bedre forståelse for hvordan IT-prosjekter bør planlegges, ledes og gjennomføres, og hvordan smidige prinsipper anvendes til det beste både for forretning-, bruker- og leverandørinteresser i prosjektet.

Nettkurs og selvstudie

 1. PRINCE2® Foundation
 2. E-læring i smidig prosjektstyring - del 1
 3. Selvstudie i smidig prosjektstyring
 4. E-læring i smidig prosjektstyring - del 2
 5. Selvstudie i nyttestyring og smidig kontrahering
 6. Eksamen

Sertifiseringen gir 46 PDU til PMP-sertifiserte fra Project Management Institute.

Nettkurs med workshops

 1. PRINCE2® Foundation
 2. E-læring i smidig prosjektstyring - del 1
 3. Workshop i smidig prosjektstyring
 4. E-læring i smidig prosjektstyring - del 2
 5. Workshop i nyttestyring og smidig kontrahering
 6. Eksamen

Sertifiseringen gir 46 PDU til PMP-sertifiserte fra Project Management Institute.

Sertifiseringen

En sertifisering som gir deg bedre forståelse for hvordan IT-prosjekter bør planlegges, ledes og gjennomføres.

Kurskalender

Sertifiseringensløpene for IT Project Professional gjennomføres flere ganger i året.

Metier og PROMIS

IT Project Professional (ITPP) er en prosjektsertifisering for IT-prosjekter som er utviklet av Metier og PROMIS.