IT Project Professional

Prosjektsertifiseringen som gir deg det du trenger for å lykkes med IT-prosjekter

IT Project Professional (ITPP)

IT Project Professional kombinerer prosjektmetodikken PRINCE2® sammen med smidige teknikker og beste praksis for kontraktshåndtering.

Som sertifisert IT Project Professional vil du få bedre forståelse for hvordan IT-prosjekter bør planlegges, ledes og gjennomføres, og hvordan smidige prinsipper anvendes til det beste både for forretning-, bruker- og leverandørinteresser i prosjektet.

ITPP Sertifisering

ITPP-sertifiseringen fokuserer på styrkene ved smidig gjennomføringsmetodikk samtidig som beste praksis for prosjektstyring ivaretas. De som sertifiseres som IT Project Professional vil få en bedre forståelse for hvordan IT-prosjekter bør planlegges, ledes og gjennomføres, og hvordan smidige prinsipper anvendes til det beste både for forretning-, bruker- og leverandørinteresser i prosjektet.