itppnew

IT Project Professional (ITPP)

IT Project Professional kombinerer prosjektmetodikken PRINCE2® sammen med smidige teknikker og beste praksis for kontraktshåndtering. Som sertifisert IT Project Professional vil du få bedre forståelse for hvordan IT-prosjekter bør planlegges, ledes og gjennomføres, og hvordan smidige prinsipper anvendes til det beste både for forretning-, bruker- og leverandørinteresser i prosjektet.
 
 
 

Les mer om sertifiseringen

 

Kurskalender

 

Demo av læringsløsning

 

Metier og PROMIS

En sertifisering som gir deg bedre forståelse for hvordan IT-prosjekter bør planlegges, ledes og gjennomføres.   Sertifiseringensløpene for IT Project Professional gjennomføres flere ganger i året.   Deler av sertifiseringsløpet til ITPP gjennomføres som egenstudie ved hjelp av e-læring.   IT Project Professional (ITPP) er en prosjektsertifisering for IT-prosjekter som er utviklet av Metier og PROMIS.
Les mer om ITPP-sertifiseringen   Se kurskalender   Se demo av e-læringsløsningen   Les mer om Metier og PROMIS

Sertifiseringsløpet

Sertifiseringsløpet består av egenstudie ved hjelp av e-læring og workshops med avsluttende eksamen.