itppnew

IT Project Professional (ITPP)

IT Project Professional kombinerer prosjektmetodikken PRINCE2 sammen med smidige teknikker og beste praksis for kontraktshåndtering. Som sertifisert IT Project Professional vil du få bedre forståelse for hvordan IT-prosjekter bør planlegges, ledes og gjennomføres, og hvordan smidige prinsipper anvendes til det beste både for forretning-, bruker- og leverandørinteresser i prosjektet.
 
 
 

Les mer om sertifiseringen

 

Kurskalender

 

Demo av læringsløsning

 

Metier og PROMIS

En sertifisering som gir deg bedre forståelse for hvordan IT-prosjekter bør planlegges, ledes og gjennomføres.   Sertifiseringensløpene for IT Project Professional gjennomføres flere ganger i året.   Deler av sertifiseringsløpet til ITPP gjennomføres som egenstudie ved hjelp av e-læring.   IT Project Professional (ITPP) er en prosjektsertifisering for IT-prosjekter som er utviklet av Metier og PROMIS.
Les mer om ITPP-sertifiseringen   Se kurskalender   Se demo av e-læringsløsningen   Les mer om Metier og PROMIS

Sertifiseringsløpet

Sertifiseringsløpet består av egenstudie ved hjelp av e-læring og workshops med avsluttende eksamen.